Начало » Административни новини » „ГНЕЗДО“ за подаване на документи за прием след 7-ми клас

„ГНЕЗДО“ за подаване на документи за прием след 7-ми клас

От 17.06.2014 г. до 20.06.2014 г. – подаване на заявление в училищата-гнезда за участие в първи етап на класиране.
До 26.06.2014 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
До 04.07.2014 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
От 07.07.2014 г. до 09.07.2014 г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
До 10.07.2014 г. – обявяване на свободните места за трети етап на класиране.
От 11.07.2014 г. до 15.07.2014 г. – подаване на заявление в училищата-гнезда за участие в трети етап на класиране /само за свободните места с ново подреждане на желанията/.
До 17.07.2014 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
От 18.07.2014 г. до 21.07.2014 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

ВАЖНО! За кандидатстване в професионални гимназии е необходимо към документите да се приложи и медицинско удостоверение, издадено от личен лекар!