Начало » За училището » Представяне

Представяне

Тук можете да научите повече за ръководството и учителите в 14-то СОУ

Ръководство
Учители
Служители

Директор

 

Ернест Пенев Георгиев

Образование: Магистър
Специалност: Руска филология, български език и литература – Пловдивски университет, Право – УНСС
Професионални постижения: Обучение „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ;
Професионална квалификация „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП – ТУ;
Курс “Работа с компютри и информационни технологии” – СУ;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Награда: „Директор на годината – 2010

За контакти zlatarov @ mail.bg

 

 

Помощник директори

Дeсислава Петрунова – Помощник-директор и учител по математика

Степен: Магистър

Специалност: Математика – СУ „Св. Климент Охридски“
Професионални постижения:
Обучение „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ;
Курс “Работа с компютри и информационни технологии” – СУ;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Професионална квалификация „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП – ТУ;

 

Лиляна Иванова Гочева – Помощник-директор

Образование: Магистър

Специалност: Руска филология / Български език и литература, ПУ „Паисий Хилендарски“

Професионални постижения:
Обучение „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ;
Курс “Работа с компютри и информационни технологии” – СУ;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Професионална квалификация „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП – ТУ;

 

 

 

Учители

 

В ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП:

Велислава Деянова

В НАЧАЛЕН ЕТАП:

Виденка Тодорова

Светла Ломска

Евдокия Петкова

Татяна Блажева

Ирена Павлова

Жанет Арие

Ивелина Найденова

Василка Александрова

Маргарита Станчева

В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

Христина Димитрова

Лиляна Гочева

Даринка Илиева

Денчо Найденов

Първолета Любомирова

Нели Хаджигеоргиева

Десислава Петрунова

Георги Станчев

Галина Ковачева

Снежина Стефанова

Нели Маринова

Първолета Любомирова

Нели Хаджигеоргиева

Женя Куцарова-Стойнева

Светослав Марков

Надежда Иванова[/third_last]


Ивелина Найденова – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Български език и литература, руски език и физическо възпитание в среден курс;
Българска филология – ВТУ „С. Св. Кирил и Методий”;
Начална училищна педагогика – СУ „Св. Климент Охридски”

Професионални постижения: Защитена V ПКС;
Автор на сборник с тестове за 4. клас – издателство „Скорпио”;
Следдипломна квалификация по информационни технологии за преподаване в 1-4 клас – СУ „Св. Климент Охридски”;
Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ и „Майкрософт България”;
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ;
Курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС – БЧК;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Семинар „Училището в търсене на партньори” – Сдружение „Професионален форум за образованието”;
Семинар „Нестандартните деца в стандартното училище /Деца със СОП/” – Сдружение „Професионален форум за образованието”;
Курс по английски език – школа „Омега”;
Курс „Един компютър – много мишки” – БУ;
Курс „Създаване на презентации с Prezi” – БУ
За контакти iva_d_n@abv.bgСветла Ломска

Образование: Магистър

Специалност: Начална училищна педагогика – ПУ „Паисий Хилендарски”

Професионални постижения: Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ;
Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ и „Майкрософт България”
ОбратноВиденка Стратиева Тодорова – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Начална педагогика – СУ „Св. Климент Охридски”

Професионални постижения: Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ;
Курс за Членове на училищна комисия по БДП – ТУ, гр. София;
Курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС – БЧК;
Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ и „Майкрософт България”;
Обучителен семинар „Използване на мултимедийни продукти в начален етап” – „Анубис-Булвест” – ООД

ОбратноЖанет Арие – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Педагогика – СУ „Св. Климент Охридски”;
Българска филология – СУ„Св. Климент Охридски”;

Професионални постижения: Защитена I ПКС;
Курс за работа с деца със специални образователни потребности;
Сертификат от МОМН за владеене на английски език – ниво А 2;
Компютърен курс за създаване на учебно портфолио;
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ;
Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ и „Майкрософт България”;
Курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС – БЧК;
Дългогодишен член на редколегията на сп. ”Начално образование”;
Над 50 публикации в педагогически издания;
Рецензент към МОМН на учебници и уч. помагала от 1. до 5. клас;
Автор на сборник „Диктовки за първи клас” – издателство „Просвета” и сборник за трети клас „Аз мога” – издателство „Просвета”.

ОбратноВасилка Александрова Панева – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Начална училищна педагогика – ЮЗУ „Неофит Рилски”;
Специализация – физическо възпитание;

Професионални постижения:
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ;
Курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС – БЧК;
Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ и „Майкрософт България”

ОбратноЕвдокия Веселинова Петкова – старши учител

Специалност: Начална училищна педагогика – ИНУ”Д-р Петър Берон”-гр. Шумен

Професионални постижения:
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ;
Курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС – БЧК

ОбратноТатяна Велинова Блажева – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Начална училищна педагогика – СУ „Св. Климент Охридски”

Професионални постижения: Защитена IV ПКС;
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Педагог. Технологии и техники на обучението в различни форми на образователния процес в началното училище”;
Курс „Създаване на електронни учебни материали с Folio Direktor”;
Курс „Базови и компютърни умения на учители” – НПЦ и „Майкрософт България”;
Курс „Използване на мултимедийни продукти в начален етап”;
Курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС – БЧК;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Семинар „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование”

Обратно
Велислава Каменова Деянова – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Предучилищна педагогика – Полувисш институт „Надежда Крупская”;
Предучилищна педагогика – Югозападен университет „Неофит Рилски”

Професионални постижения:
Курс „Базови и компютърни умения на учители” – НПЦ и „Майкрософт България”;
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”

ОбратноХристина Димитрова – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Българска филология – Пловдивски университет;
Руска филология – Пловдивски университет

Професионални постижения: Защитена II ПКС по БЕЛ и V ПКС по руски език;
Курс „Изследователската дейност на учителя по БЕЛ” – ДИУУ;
Квалификационен курс по БЕЛ;
Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ и „Майкрософт България”;
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Семинар „Подготовка за изграждане и оценяване на задачи със свободен отговор” – СУ „Св. Климент Охридски”;
Курс „Базови и специфични компютърни умения” – НПЦ;
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ;
Курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС – БЧК;
Обучение в тестови практики „Нови елементи в инструментариума за оценяване по БЕЛ”

ОбратноИрена Георгиева Павлова – главен учител

Образование: Магистър

Специалност: Начална педагогика – СУ „Св. Климент Охридски”

Професионални постижения: Защитена II ПКС;
Едногодишна следдипломна специализация по специалността – СУ;
Обучение по програма „Модел за интердисциплинарно проектирано ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите” – 1-4 клас – Microsoft;
Курс „Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас” – СУ;
Курс „Иновационни технологии за обучението в 1-4 клас” – СУ;
Обучение „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ;
Курс “Работа с компютри и информационни технологии” – СУ;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Професионална квалификация „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП – ТУ;
Обучение на тема „Организация и съдържание при провеждане на часа на класа в начален етап на обучението по темите: безопасност на движението, защита при бедствия и аварии, екология” – СУ;
Професионална квалификация по Методика на обучението по БДП – СУ;
Курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС – БЧК

Обратно
Денчо Найденов – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: История и география – ШУ „Св. К. Преславски”

Професионални постижения:
Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ и „Майкрософт България”;
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ;
Курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС – БЧК;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Курс „Подготовка на учениците за ДЗИ” – СУ „Св. Климент Охридски”
Съавтор на сборник с тестове за 4. клас – издателство „Скорпио”

За контакти: deninaidenov@abv.bg

ОбратноНели Маринова – главен учител

Образование: Магистър

Специалност: География – СУ „Св.Климент Охридски”

Професионални постижения: Носител на национално отличие „Неофит Рилски”;
Защитена Първа ПКС;
Член на Методическия съвет по география на гр. София към РИО – София;
Участие в проект съвместно с БАН – Географски информационни системи;
Участие в проект на ПРООН – Предприемачество;
Икономически знания в часовете по география – осъществен от американска неправителствена организация;
Курс „Разработване на тестови задачи за ДЗИ”;
Курс „Оценяване на резултатите от ДЗИ по география”;
Курс „Използване на ИКТ в часовете по география”;
Курс „Използване на интерактивни техники в урока по география”;
Курс „Разработване на тестове по география”;
Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ и „Майкрософт България”;
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Оценител на ДЗИ;
Участие в национални комисии
Публикации: „Контролът в обучението по география”;
„Тестови задачи по география за ДЗИ”

Обратно
Снежина Димитрова Стефанова – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Организация на туристическото обслужване с английски и чешки език – Институт по международен туризъм, гр. Варна;
Английска филология – Великотърновски университет „Кирил и Методий”

ОбратноПърволета Любомирова Петкова – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Химия и физика – СУ „Св. Климент Охридски”;

Професионални постижения:
Квалификационен курс за придобиване на правоспособност за преподаване на интегралния предмет „Човек и природа”;
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ

ОбратноЖеня Стоянова Куцарова-Стойнева

Образование: Магистър

Специалност: Математика и информатика – СУ „Св. Климент Охридски”;
Педагогическа правоспособност – СУ ”Св. Климент Охридски”;
Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – ВИАС

Професионални постижения:
курсове: Windows, Internet, ComeniusLogo, Pascal, VisualStudioNet, AutoCAD, PhotoShop, HTML – СУ ”Св. Климент Охридски”

Обратно
Нели Атанасова Хаджигеоргиева

Образование: Магистър

Специалност: Графика – Национална художествена академия – София;
Учител по изобразително изкуство от 1. до 12. клас в СОУ и ПГ – Национална художествена академия – София

Професионални постижения:
Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – ДИУУ;
Курс „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” – ТУ;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”

ОбратноГеорги Константинов Станчев – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Руска филология с втора специалност Българска филология – ВПИ – Шумен;
Френска филология – СУ „Св. Климент Охридски”

Професионални постижения:
Курс „Практически френски език и теории на преподаването” – Филологически факултет, Университет на Женева, Швейцария;
Педагогически стаж по проблемите на преподаването и изучаването на френски език в началното училище и изработване на педагогически проект – Университетски център по френски език към Университет „Стендал –Гренобъл ІІІ”, Франция;
Педагогически стаж по методология на преподаването на френски език – Департамент за усъвършенстване и информация на преподаватели – София
Педагогически стаж по проблемите на изучаването на френски език – ранно чуждоезиково обучение – ДУИП – София;
Педагогически стаж по проблемите на изучаването на френски език /ранно чуждоезиково обучение/ чрез метода “Alex et Zoé” – ДУИП – София;
Квалификационен курс за придобиване на клас – квалификация за чуждестранни преподаватели по руски език – Институт Пушкин – Москва, Русия;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Професионална квалификация „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП – ТУ

ОбратноДаринка Теодорова Илиева – старши учител

Степен: Магистър

Специалност: Математика – СУ „Св. Климент Охридски“

Професионални постижения:
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Професионална квалификация „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП – ТУ

ОбратноЕрнест Пенев Георгиев – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Руска филология, български език и литература – Пловдивски университет;
Право – УНСС

Професионални постижения:
Обучение „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ;
Курс “Работа с компютри и информационни технологии” – СУ;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Професионална квалификация „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП – ТУ;

Награда: „Директор на годината – 2010“

За контакти: zlatarov@mail.bg

ОбратноДeсислава Петрунова – старши учител

Степен: Магистър

Специалност: Математика – СУ „Св. Климент Охридски“

Професионални постижения:
Обучение „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ;
Курс “Работа с компютри и информационни технологии” – СУ;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Професионална квалификация „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП – ТУ

ОбратноЛиляна Иванова Гочева – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Руска филология /Български език и литература/ – ПУ „Паисий Хилендарски“

Професионални постижения:
Обучение „Базови и специфични компютърни умения на учители” – НПЦ;
Курс “Работа с компютри и информационни технологии” – СУ;
Семинар „Позитивна и ефективна дисциплина в клас и в училище” – Агенция „Еталон”;
Професионална квалификация „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП – ТУ

ОбратноГалина Димитрова Ковачева – старши учител

Образование: Магистър

Специалност: Славянска филология – ПУ „П. Хилендарски“

Професионални постижения:
ІІ клас квалификация – СУ „Климент Охридски“;
Сертификат за оценители по БЕЛ на външно оценяване в 7. клас;
Удостоверение за участие в квалификационен курс на тема: „Обучение в тестови практики за учители по БЕЛ“;
Сертификат за участие в семинар на тема: „Оценяване и сертифициране на езиковите компетентности“;
Сертификат за участие в семинар на тема: „Организация на работата по БЕЛ в 12 клас с оглед на ДЗИ“;
Сертификат за участие в семинар на тема: „Проблеми при подготовката и оценяването на 41 въпрос от ДЗИ по БЕЛ – интерпретация на фрагмент от художествен текст“

ОбратноНадежда Петкова Иванова – младши учител

Образование: Магистър

Специалност: Български език, литература и история – Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”;
Бакалавър – Български език, литература и Английски език -Русенски университет ”Ангел Кънчев”

Професионални постижения: Курс „Компютърна грамотност и обработка на счетоводната информация”;
Обучителен модул за „Формиране и работа в екипи”;
Курс по БДП

Обратно


Служители:

Галя Бачорска – библиотекар
Роза Димитрова – касиер-домакин
Величка Иванчова – технически секретар
Владимир Малинов – майстор поддръжка
Зинаида Бенова – чистач
Румяна Методиева
Василка Метова
Емил Ванков – фелдшер

Обратно