Прием

Уважаеми родители, тази година Ви предстои избор на училище за Вашето дете.

Прием в подготвителен клас през 2016 година

Прием в първи клас за учебната 2017-2018 година (вижте всичко необходимо тук)

Прием в пети клас

Прием в осми клас

Прием в девети клас