Учебни планове

Учебни планове

Училищен учебен план

Учебен план 1-4 клас

Учебен план 5-8 клас

Учебен план 9-12 клас

Учебен план АЕ-1 (обучение на паралелка с чуждоезиков профил)