Начало » Административни новини » Списък на приетите и на неприетите ученици в първи клас за 2017/ 2018 учебна година

Списък на приетите и на неприетите ученици в първи клас за 2017/ 2018 учебна година

Списък-1 клас I класиране – приети

Списък-1 клас I класиране – неприети – неприети

Записването на учениците от първо класиране става на 5, 6 и 7 юни 2017 г. от 08.00 до 18.00 часа в стая №107.

Представя се оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование.